milton / 3-annat / FRIM

sedan 2021 sitter jag i styrelsen för FRIM, föreningen för fri improviserad musik i Stockholm.

vi arrangerar konserter och festivaler, har en podcast och ett label.

frim's hemsida
FRIM-podden
FRIM Records
streamade konserter