milton / 3-annat / FRIM

mellan 2021-2024 satt jag i styrelsen för FRIM, föreningen för fri improviserad musik i Stockholm.

FRIM arrangerar konserter och festivaler, har en podcast och ett label.

frim's hemsida
FRIM Records
streamade konserter
FRIM-podden