milton / 5-soloprojekt / cittra

cittra med preparationer, delay, filter. en kanal, en tagning.